fbpx
טרטנר, עקיבא

טרטנר, עקיבא


בנם השלישי של רבקה ונחמן. נולד ביום ג' כסלו תרפ"ד (11.11.1923) בעיר ברסלאו, גרמניה. הוא החל ללמוד בבית-ספר יסודי בעירו, ובשנת 1933, לאחר עלות הנאצים לשלטון בגרמניה, עלה עם משפחתו שמנתה שמונה נפשות לארץ-ישראל. המשפחה, שהיתה לאומית-דתית, השתקעה בכפר חסידים. עקיבא סיים את בית-הספר היסודי בכפר והמשיך בלימודיו בישיבת "תפארת-ישראל" בחיפה, ובמקביל למד גם בטכניון. עקיבא היה עלם שקט ומופנם והצטיין בלימודיו. בפרוץ מלחמת העולם השניה נענה עקיבא לקריאת מנהיגי הישוב להתגייס לצבא הבריטי כדי לנקום בנאצים על הזוועות אשר עוללו ליהודים ברחבי אירופה הכבושה. הוא היה אז בן תשע-עשרה שנים. עקיבא צורף לגדוד השלישי של חיל הרגלים הארץ-ישראלי, שהיה מאוחר יותר לחלק מהבריגדה. רצונו העז של עקיבא ללחום בנאצים לא התממש, שכן ביום כ"א באב תש"ג (22.8.1943), נפל בעת מילוי תפקידו במחנה ספרנד (כיום צריפין). עקיבא הובא למנוחת-עולמים בבית-העלמין בכפר חסידים. השאיר הורים, אחים ואחיות. רצה הגורל ושנה ושלושה חודשים מאוחר יותר נהרג אחיו הצעיר אשר, שהיה פעיל בשורות מחתרת הארגון הצבאי הלאומי שלחמה בבריטים, מכדורי שוטרים בריטים, בעת שהדביק כרוזים מטעם הארגון. שני האחים, שספגו בביתם את אהבת עם ישראל ואהבת ארץ-ישראל נפלו כאשר האחד מכין עצמו ללחום על הצלת שארית עם ישראל והשני על שחרור ארץ-ישראל מהכבוש הבריטי. בשנת 1997 הועברו עצמותיהם לקבורה בהר הרצל בירושלים. שמו מונצח ב"ספר העתונאים" תש"ו, ב"ספר ההתנדבות" ובספר "יזכור" של מכון ז'בוטינסקי.

דילוג לתוכן