fbpx
טסלר, דוב (ברצי)

טסלר, דוב (ברצי)


בן פאני ואליעזר, נולד בשנת 1928 בעיר מרמרוש-סיגט, מרכז יהודי חשוב בצפון-מערב רומניה, שבשנת 1940 הוחזר להונגריה וכך הופקרו תושביו היהודיים להשמדה בהמוניהם. דוב נשלח למחנה-ריכוז אך הצליח להישאר בחיים וכך הגיע לארץ-ישראל עוד בסוף 1944 במסגרת "עליית-הנוער". הוא התחנך בחברת- הנוער ו' באפיקים ועבד בחשמלאות ובחקלאות. דוב התגייס לפלמ"ח ועבר לרמת הכובש וגם בחברה החדשה התבלט בהתנהגותו הטובה ובמסירותו. שם הגיעו אליו הידיעות בדבר השמדת בני המשפחה, חוץ מאביו ואחיו שנותרו בחיים. אולם כעבור שנה מת גם אביו. עם פרוץ מלחמת-העצמאות נשלח עם חבורתו לפלוגת-עבודה בקרית חיים. הוא וחבריו לא הסתפקו בשירות בעורף ולפי דרישתם הועברו לשירות קרבי בחטיבת ירושלים. ודוב השתתף בכל הפעולות עד שנפל בעת התקפת הלגיון על משלט הראדאר בהרי יהודה ביום י"ז באייר תש"ח (26.5.1948). ביום כ"ה בחשוון תש"י (17.11.1949) הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בהר- הרצל בירושלים

דילוג לתוכן