fbpx
טופל, מרדכי

טופל, מרדכי


בן באשה ודויד, נולד ביום ג' באדר ב' תרפ"ט 15.3.1929)) בעיר אוסטרוביץ, פולין. במרס 1936 הגיע לארץ עם הוריו שהתיישבו בתל-אביב. למד בבית-ספר תיכון. מגיל צעיר היה חבר ה"הגנה". למחייתו עסק בהפצת העיתון "מעריב" אך חלומו היה להיות מהנדס גיאולוגי כדי לגלות מקורות נפט בנגב. הוא הגיע לארצות- הברית, למד שם כשנה וחזר ארצה עם תחילת מלחמת-העצמאות כדי לשרת כטייס. מרדכי היה בשירות מראשית המלחמה, אך כדי שלא לקפח את מקור מחיית המשפחה היה מוכר את עיתוניו בצהרי כל יום ואחר-כך מספיק להגיע במטוס, בו שירת כמטילן ליישובים נצורים והצניח להם תחמושת ומזון. עם שיבושי הדרכים היה טס לחיפה, ובעת הקרבות בקסטל – לירושלים. מרדכי נפל ביום ו' באייר תש"ח 15.5.1948)), בהגנת שדה התעופה בתל-אביב שהופצץ באותו יום. הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנחלת יצחק. לזכרו חוברה המנגינה "שיר זיכרון לגיבור ישראל", המלים של יגאל כרמי והמוסיקה של גבריאל גראד.

דילוג לתוכן