fbpx
טולידאנו, חיים

טולידאנו, חיים


בן פרחה-מלכה ויעקב, נצר למשפחת הרב טולידאנו, נולד בחודש יוני 1904 בטבריה. הוא רכש השכלה תיכונית ועבד בפקידות. בימי מאורעות 1929 היה חבר ה"הגנה". חיים שירת שלוש שנים במשטרת המנדט 1933)-1936). התפטרותו מתפקידו במשטרה בשנת 1936 באה בשל סירובו לאסור עולה בלתי-לגלי. היה חבר "המשמר האזרחי" מימי המאורעות וחבר בהג"א בימי מלחמת- העולם השנייה. הוא מילא את תפקידיו במסירות, היה צנוע בדרכיו ונחבא אל הכלים. היה איש נוח לבריות. דאג לחנך את בניו להיות נאמנים לאומה, והוא שימש להם מופת בדרכיו. מיום פרוץ מלחמת-העצמאות היה חבר "משמר העם" בירושלים, ועם החמרת המצב החליט להתגייס לצבא הגנה לישראל ולקח חלק פעיל בהגנת ירושלים. ביום כ"ח באייר תש"ח (6.6.1948), למחרת גיוסו, נפל בירושלים מפגיעת פגז. נקבר בשייח'-באדר א'. הניח אישה ושישה ילדים. ביום כ"ח באלול תש"י (10.9.1950) הועבר למנוחת-עולמים בבית-קברות הצבאי בהר-הרצל בירושלים.

דילוג לתוכן