fbpx
חצב (שטיינברכר), יהודה

חצב (שטיינברכר), יהודה


בן חנה-לאה וצבי-זאב, נולד ביום כ"ח בטבת תרפ"ז (2.1.1927) בעיירה ז'רקי, פולין. בהיותו בן 7 עלה עם משפחתו ארצה. היה היחידי במשפחה ששינה את שמו לשם עברי. עוד בנערותו, אחרי הגיעו לארץ, הודיע כי לא יוסיף לשאת שם נוכרי. בבית-הספר "ביל"ו", שבו למד, התבלט כתלמיד רציני. סיים את לימודיו בתעודת-הצטיינות וקיבל מלגה לבית-ספר תיכון, אך החליט לעבור להכשרה חקלאית "כדי לעבוד את האדמה ולהוציא ממנה לחם", כפי שאמר להנרייטה סולד, מנהלת המחלקה לעליית הנוער, שקיבלה אותו ל"חברת-הנוער" בשדה אליהו אשר בעמק בית שאן. לאחר שלוש שנות לימודים ועבודה יצא עם גרעין החברה להתיישבות במשואות יצחק. גם בעבודה כמו בלימודים נהג קפדנות ודיוק, אם בעבודה בגן-הירק בשדה אליהו או בהיותו חצרן במשואות יצחק. היה ער לענייני החברה ופעיל בענייני התרבות. לאחר שנה עזב את משואות יצחק כדי לעזור לאמו בתל-אביב. בשעות הבוקר המוקדמות עבד בחלוקת העיתון "דבר", במשך היום השתלם במלאכת הנהגות ובערב למד הנהלת-חשבונות. מנעוריו התבלטה תכונתו לדאוג לאחרים ולא לעצמו. יהודה היה חבר ה"הגנה" ועם פרוץ מלחמת-העצמאות פעל ב"משמר העם". לאחר זמן קצר התגייס גיוס מלא, שירת בחטיבת "קרייתי", ושימש בין היתר כסמל-תרבות ביחידתו. הוא השתתף בכיבוש יפו וסרפנד. נמנה עם מגיני המקום ונפל בהתקפה הערבית על סרפנד ביום ד' בסיוון תש"ח (11.6.1948). הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנחלת יצחק.

כובד על ידי

דילוג לתוכן