fbpx
חפץ, יוסף

חפץ, יוסף


בן מלכה ואליהו, נולד ביום ה' בשבט תרפ"ט (16.1.1929) בירושלים. למד ב"תלמוד-תורה" ובבית-ספר יסודי בירושלים ואחר-כך יצא לעבוד כסנדלר. יוסף היה חבר מחתרת האצ"ל והשתתף בפעולותיה נגד הבריטים בירושלים. באחת מפעולות האצ"ל בשייח'-ג'ראח נפצע קשה מכדור תועה בירכו והובא לבית-החולים "הדסה" שעל הר-הצופים ושם נותח. בטרם חלפו שבועיים והוא עדיין לא החלים כראוי, דרש להוציאו מבית-החולים ובקשתו נתמלאה. הוא חזר מיד ליחידתו וביום שביעי של פסח, כ"א בניסן תש"ח (30.4.1948) בירושלים הנצורה בשכונת מזכרת משה, נהרג יוסף מפגיעת כדור בראשו. הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות בסנהדריה בירושלים.

דילוג לתוכן