fbpx
חיים, יצחק

חיים, יצחק


בן יעקב ורחל. נולד ביום ג' בשבט תרצ"ב (11.1.1923) באלכסנדריה של מצרים. סיים את לימודיו בבית-ספר יסודי ולאחר-מכן המשיך ללמוד בבית-הספר התיכון "פרר" אשר בקהיר. בשנת 1946 עלה לארץ דרך היבשה וכאן למד וסיים את לימודיו במכונאות בבית-הספר המקצועי על-שם מכס פיין ובערבים השתלם בעברית. השתייך ל"הנוער העובד". כאשר סיים את לימוד המקצוע התחיל עובד כמכונאי ב"אגד", אבל לאחר חמישה חדשים, בספטמבר 1948, גויסלצה"ל וביום י"ב בתמוז תשי"א (16.7.1951) נפל בשעת מילוי תפקידו. הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בקרית-שאול.

כובד על ידי

דילוג לתוכן