fbpx
חיבובסקי, טובה (“טובה’לה”)

חיבובסקי, טובה (“טובה’לה”)


בת יוסף וחיה. נולדה ביום ב' בסיון תש"ב (18.5.1942) בעיר סרנקי שבפולין. בעיצומה של מלחמת-העולם השניה נולדה, בתוך בונקר, במקום בו הסתתרה המשפחה, והאנשים הסובבים את האם יעצוה לחנוק את התינוקת, פן יגלה בכיה את מחבואם. אבל היא לא שמעה להם; וכן גידלה אותה בעזרת אשה נוצרית עד תום הקרבות, והיא אז בת שלוש. המשפחה, והיא בתוכה, שבעה מרורים למכביר וידעה נדודים לרוב, ומשהתחילה ללמוד בבית-ספר התחילה מתעוררת בלבה השאלה – והיא שהועמדה לפני ההורים: יהודים או נוצרים? שאלה גורלית זו הביאה אותם לידי החלטה לעלות לארץ, ובשנת 1950 הגיעו. עם עולים אחרים נשלחו למעברה שליד רחובות, גרו באוהל ולאחר-מכן בצריף, ורק כעבור שנים אחדות השתכנה המשפחה בדירה אשר בשיכון-עולים שם; אבל בכל הטלטולים האלה לא הניחה הילדה ללימודיה ואף עסקה בהם בחריצות ובשקדנות. לאחר שסיימה את לימודיה בבית-הספר היסודי על-שם סמילנסקי למדה שנתיים מתוך תנאים קשים בבית-ספר תיכון ברחובות ושנתיים אחרונות בראשון-לציון עד שסיימה את לימודיה התיכוניים בשנת 1961. היא היתה מחבבת ספרות (ושירה בפרט) ואף מוסיקה. אחרי זה עברה קורס לשרטוט, סיימתו בשנת 1962, ומצאה עבודה במקצועה לא רק כדי לפרנס עצמה אלא לעזור להורים במצוקתם, כי כשמה כן היתה – וביחוד לגבי ההורים. בכלל היתה נוטה לעזור לכל, בין שהיו קרובי-משפחה ובין שהיו ילדי-שכנים מסכנים ועזובים. אולם לא היה סיפק בידה לעבוד זמן רב, כי ביולי 1962 גויסה לצה"ל. סיימה בו קורס-קצינות בהצלחה במלאה את כל תפקידיה במסירות ובנאמנות, כאשר העידו כל מפקדיה. ביום א' בשבט תשכ"ד (15.1.1964) נפלה בשעת מילוי תפקידה והובאה למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי ברחובות. לאחר מותה הועלתה לדרגת סגן.  

כובד על ידי

דילוג לתוכן