fbpx
חזי, שמעון

חזי, שמעון


בן יונה ואהרון. נולד בשנת 1922 בעיר צנעא שבתימן. בשנת 1942 עלה לארץ ושנה לאחר מכן הצטרפה אליו משפחתו. באותו זמן שירת שמעון כנוטר ותפקיד זה מילא כשנתיים, רוב הזמן בעתלית. לאחר מכן התפטר מן המשטרה והצטרף לארגון הצבאי הלאומי. מחמת פעילותו במחתרת היו ביקוריו בבית הוריו נדירים למדי ואת סוד השתייכותו לשורותיה העלים גם מהם. מטעמה גם נשלח אחר-כך להתגייס לצבא הבריטי. ביום כ"ט באב תש"ז (15.8.1947) היה שמעון בתפקיד שמירה במחנה תל השומר (אז תל ליטוינסקי). כנופיית פורעים ערביים, שהיתה בפרדס סמוך, התקרבה למחנה והוא פתח באש לעברם. באותה היתקלות נפגע שמעון ונהרג. הוא הובא לקבורה בבית הקברות בנחלת יצחק. בן עשרים וחמש היה במותו. הניח הורים, ארבע אחיות ושלושה אחים.  

דילוג לתוכן