fbpx
חורדי, שלמה

חורדי, שלמה


בן שרה ומשיח, נולד בשנת 1901 ברוסיה. בילדותו נתייתם מהוריו ובעזרת קרוביו עבר מרוסיה לאיראן. שם למד בבית-ספר יסודי ובגיל צעיר נאלץ להתפרנס מיגיע כפיו. בשל שאיפתו לעלות לארץ- ישראל לא השתקע באיראן ובהיותו בן 16 יצא לדרך. הוא עבר ברגל את עיראק ואת לבנון ובשנת 1934 הצליח להגיע לארץ בדרך בלתי-לגלית והתיישב בתל-אביב. כאן עבד כפועל-בניין והקים את קן-משפחתו. היה יהודי פשוט, שומר מסורת וציוני נלהב ונאמן. אהבת-המולדת ובניין-הארץ היו בראש דאגותיו וברוח זו חינך גם את ילדיו. בשעות הפנויות התעניין בקריאת ספרים בפרסית וברוסית, שתי שפות שידע על בוריין, כתב רשימות ספרותיות בפרסית, אך קשה היה לתרגמן. הוא השתייך ל"הגנה" והיה פעיל בביטחון במקום-מגוריו. עם פרוץ מלחמת-העצמאות התייצב מיד ושירת בחטיבת "קרייתי". מילא תפקידים רבים בעמדות ההגנה בגבולות תל-אביב. ביום כ"ט באדר ב' תש"ח (9.4.1948), בעומדו בשמירה באחת העמדות הקיצוניות, נפגע על-ידי כדור המרצחים הערביים של יפו ונפל. הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנחלת יצחק.

דילוג לתוכן