fbpx
חוטניצקה מלכה

חוטניצקה מלכה


בת שרה-דבורה וברוך-ליב, נולדה בשנת 1912 בעיירה וישקוב, ליד וארשה, בירת פולין. על בית אביה ופרשת נעוריה ובגרותה לא ידוע דבר. בימי הכיבוש הנאצי הצליחה להימלט לפנים רוסיה. עם השחרור חזרה לפולין, עברה גבולות ב"נתיב הבריחה" והגיעה לארץ באוניית-המעפילים "הפורצים" ב-4.12.1947. מלכה הצטרפה לקיבוץ רמת רחל ועבדה במחסן חומרי-המזון בקיבוץ, בעבודת ביצורים ובשמירה, מתוך טיפוח תקווה לימים טובים יותר, כשתשקוט הארץ, תפרח ותתפתח וגם היא תמצא את אושרה. כך הוסיפה לשאת גלמודה בעול עד יום י"ג בניסן תש"ח (22.4.1948), היום שבו נפלה מפגיעת כדור צלף ערבי בצאתה אל החצר לרגל עבודתה, ונפילתה שימשה אות מבשר להתקפה הגדולה שנערכה באותו יום על המשק. הובאה למנוחת-עולמים ברמת רחל. זכרה הועלה בספר "רמת רחל במערכה".

דילוג לתוכן