fbpx
ז’ק, יואל

ז’ק, יואל


בן יעקב וחנה (אני). נולד ביום כ"ה באדר תש"ז (17.3.1947) בגבעת-ברנר. סיים את לימודי י"ב הכיתות אשר בבית-הספר בגבעת-ברנר. השתייך לתנועת "הנוער העובד והלומד;" וגם השתייך ל"הפועל". מאהבתו לספורט היה חבר בחוג לידיעת-הטבע והיטיב לדעת את הארץ ואת כל אשר בה ונפשו העדינה קלטה את כל אשר ראה. אהב את החיים ורצה להבין אותם ואת הטמון בהם; גם את האדם אהב ונהג בכל מכריו בעדינות. מתוך אחריות ובינה היה שתקן ומצניע לכת בכל אשר עשה והלך. בנובמבר 1965 גויס לצה"ל והתנדב לסיירת-הצנחנים וכשם שהיה אהוב על כל חבריו בחיים האזרחיים כן היה מקובל על חברי-יחידתו שהיו נשמעים לדעתו השקולה והתחשבו בה. באמצע שירותו הסדיר, ביום י"ג באייר תשכ"ז (23.5.1967), בשעת מילוי תפקידו נפל והובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות בגבעת-ברנר. בסיון תשכ"ח הוציא הקיבוץ ספר המוקדש לתשעה מחבריו שנפלו במערכות תשכ"ז של צה"ל – ויואל ביניהם

דילוג לתוכן