fbpx
זילברמן, היינריך (צבי)

זילברמן, היינריך (צבי)


בן אליעזר ורוזליה. נולד ביום ב' במרחשון תש"ח (16.10.1947) בחוינוב שבפולין. בן עשר בערך היה כאשר עלו אתו הוריו לארץ. זה היה אחרי שגמר את לימודיו בכיתה ג' בפולין. בבואם התיישבו בכפר עריף שבדרום ובו למד עד סוף כיתה ז'. נטה לספורט ואהב לעסוק בו. לצה"ל גויס באוגוסט 1966 ובטרם גמר את שירות החובה שלו נפטר ביום כ' בסיון תשכ"ח (16.6.1968). הובא למנוחת עולמים בבית הקברות הצבאי ברחובות. במכתב תנחומיו להוריו כתב המפקד כי הוא (צבי) הוכר בשירותו הצבאי ,כחייל בעל נפש עדינה".

כובד על ידי

דילוג לתוכן