fbpx
ורטהיים, אהוד

ורטהיים, אהוד


בן מילה וחיים (אוסקר), נולד ביום י"ח באלול תרפ"א (21.9.1921) בווינה, בירת אוסטריה וגדל באווירה מתבוללת. היה חניך גימנסיה כללית וחבר בתנועת-צופים כללית אך עם עליית הנאצים לשלטון התקרב לציונות ועלה לארץ בשנת 1938 במסגרת "עליית- הנוער". הוא התחנך ב"חברת-הנוער" בגבעת חיים, בה התבלט בכשרונותיו ומרצו והיה הרוח החיה בחברה. מחברת-הנוער נשלח לסמינריון של "הנוער העובד", פעל בהדרכת נוער בחפצי-בה וקיבל הכשרה בענף הפלחה בגבת. כשהצטרפה קבוצתו למשק בית אורן שעל הכרמל עבד בענף הצאן ומסר מזמנו החופשי להדרכה ואימונים. עם צאנו היה עובר מחלקת-שדה אחת לאחרת כשהוא נושא עימו, מלבד מקל רועים, גם ספר קריאה. אהוד התעניין בספרות יפה, בספרות מקצועית ואהב אמנות ומוסיקה. היה איש- מגן מטבעו והצטיין בכשרונות בלתי-מצויים כסייר. הוא הכיר כל בקעה וגבע, כל סלע וערוץ על הכרמל. תכונה זו מיזג בתוכו גם כאיש-מגן וגם כרועה-צאן ועובד-אדמה. כשהיה יוצא עם חבריו לסיור ולפעולה היה הוא הצועד בראש וכולם בטחו בו. כחבר ה"הגנה" השתתף בקורסים רבים. במשק שימש בתפקיד סגן-מפקד המקום ופעיל בוועדת הביטחון. כמפקד מחלקה בחטיבת "כרמלי", שהיתה מורכבת מחברי המשקים, השתתף בקרבות הכרמל, בסיור אלים על כפר ג'בע, בקרבות בעין ע'זאל, טירה, עין חוד, בתפיסת הכפרים אל-מזר, כפר לאם וסרפנד ובאחרונה שוב באל-מזר ועין ע'זאל. היה שקול בדעתו ומחושב בקרב. בשקט ובביטחון נתן פקודותיו והוביל את חבריו לפעולה. אהוד נפל בעין ע'זאל ביום י"ד בתמוז תש"ח (21.7.1948) מצרור כדורים שפגע בו ממרחק 250 מטר, בשעה שיצא לפני עמדות מחלקתו לבדוק שטח מת. הובא למנוחת-עולמים בבית- הקברות בבית אורן. השאיר אישה וילד. לאחר נופלו הועלה לדרגת סרן. לזכרו הוציא הקיבוץ חוברת בשם "אהוד".

כובד על ידי

דילוג לתוכן