fbpx
וענגר, יצחק-אייזיק

וענגר, יצחק-אייזיק


בן ציפורה (פייגה) וירחמיאל, נולד ביום י"ח בשבט תרפ"ט (29.1.1929) בצפון רומניה. עם הכיבוש הנאצי הפסיק את לימודיו ב"חדר" ובית-ספר עממי וגורש עם הוריו ועם כל יהודי המקום לטרנסניסטריה. הוא השתדל בכל יכולתו לעזור להוריו בהשגת לחם ולהצילם מרעב, אך הוריו נספו שם בגירוש והוא החזיק מעמד עד להדיפת האויב מאוקראינה. עם שרידי הילדים והנוער הוחזר לרומניה ובשנת 1945 הועלה ארצה עם יתומי טרנסניסטריה. במסגרת מפעל "עליית-הנוער" הוכנס לביתו של איכר בכפר יחזקאל, שם התחנך בעבודה חקלאית והתאמן ב"הגנה" בחברת הנוער העולה שמצא את מקומו במושב. בראשית מלחמת-העצמאות התנדב עם חבריו לצבא. הוא הוצב בגדוד קרבי בחטיבת "גולני" והשתתף בכל הפעולות והקרבות שלו. במבצע "חורב", לגירוש הצבא המצרי מתחומי ישראל, הוטל על חטיבת "גולני" ליצור הטעיה באגף המערבי של החזית, לפני הפעלת המאמץ העיקרי באגף המזרחי. בליל 22-23 בדצמבר 1948 כבשו כוחות החטיבה את משלט 86 מצפון לחאן יונס, איימו על הכביש ומסילת הברזל ויצרו את הרושם שהכוונה היא לנתק את הכוחות המצריים שברצועת עזה. המצרים הגיבו בהתקפת-נגד עזה בסיוע ארטילריה ושריון ובלחץ האויב נאלצו לוחמי "גולני" לסגת. אורי נפל ביום כ' בכסלו תש"ט (22.12.1948) בקרב על משלט זה ונקבר בגבולות. ביום ט"ז באב תש"ט (11.8.1949) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנחלת יצחק.  

כובד על ידי

דילוג לתוכן