fbpx
ולד, מנחם (מנדי)

ולד, מנחם (מנדי)


בן בלומה ושמואל-צבי, נולד ביום ט"ו בכסלו תרפ"ד (23.11.1923) בעיר נובה מסטו נאד ווהם, הסמוכה לפרשבורג, צ'כוסלובקיה כבן למשפחת חסידים. אביו היה שוחט. בילדותו קיבל חינוך חרדי, למד ב"חדר", בבית-ספר עממי ובישיבת "שורני" המפורסמת. בהיותו בן 16, עם פרוץ מלחמת-העולם השנייה, גורשה משפחתו בת שבע הנפשות ממקומה, בשל היותם נתינים רומניים ומכל המשפחה רק אחות אחת ניצלה מההשמדה. מנחם נדד מארץ לארץ, עד שהגיע בשנת 1944 לבודפשט, הצטרף למחתרת היהודית ועשה חייו קודש להצלת אחיו בני עמו. הוא היה פעיל בתנועת "בני-עקיבא" ובהכשרה החלוצית ברומניה, הונגריה וצ'כיה. בחודש ספטמבר 1946 העפיל ארצה וכאן עברו עליו חבלי קליטה והתערות. רצונו לשמש כמדריך לנוער הדתי לא התגשם, כי חסרו לו הידיעות הדרושות לכך. הוא הצטרף לכפר עציון, שם רצה להשתלם לקראת לימודיו בסמינר למדריכים. בכפר עציון נקלט בחברה והתמיד במסירות בעבודות השונות שעסק בהן. היה בחור שקט ועדין, שהירבה לקרוא וללמוד. מנחם קיווה כי עוד יעלה בידו לשמש מדריך לילדי שארית הפליטה. לפני פרוץ מלחמת-העצמאות, התגייס למשמר הנע של משטרת היישובים העבריים אשר בגוש עציון. מנחם נפל ביום כ"ח בכסלו תש"ח (11.12.1947) לאחר קרב קשה, כשהשיירה, שליווה אותה כנוטר מירושלים לגוש עציון, הותקפה מן המארב. ביום כ"ה בחשוון תש"י (17.11.1949) הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בהר- הרצל בירושלים

כובד על ידי

דילוג לתוכן