fbpx
ויס, אברהם-שמואל

ויס, אברהם-שמואל


בן שרה ויצחק, נולד ביום כ"ג בטבת תרצ"א (12.1.1931) בעיר יאסי, רומניה. כשהיה בן שנתיים, בשנת 1933, עלה ארצה. כאן למד בבית-ספר עממי, יצא למחנות-עבודה במשקים והשתלם בחשמלאות. עם פרוץ מלחמת-העצמאות היה בין ראשוני המתנדבים על אף גילו הצעיר והשתתף בקרבות בעמק הירדן, כחייל בחטיבת "גולני". בליל 22-23 באפריל 1948 יצא כוח פלוגתי מחטיבת "גולני" לכבוש את העיירה צמח. אחת המחלקות פרצה לעיירה והשתלטה על חלק ממנה. בשלב זה התערבו בקרב כוחות בריטיים שהיו במשטרה ובמחנה הצבא שליד העיירה, הקשר בין המחלקות נותק והמחלקה נותרה מבודדת בעיירה. לקראת שחר נסוגה המחלקה תוך קרב עם כוחות ערביים שניסו לכתרה. בקרב זה נפל אברהם-שמואל, ביום י"ד בניסן תש"ח (23.4.1948) והובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בדגניה א'.

דילוג לתוכן