fbpx
וינגרטן, אשר (ארטק)

וינגרטן, אשר (ארטק)


בן רחל ושלמה, נולד ביום י' באלול תרפ"ט (15.9.1929) בעיירה תורקה אמסטרי, חבל גליציה, פולין וגדל בעיר ברודי. בזמן פלישת הנאצים היה תלמיד הכיתה השלישית בבית-ספר תיכון. הסתתר עם אביו ביערות, וכך הצילו את נפשם בימי האימים. עם תום ימי הזוועות עזבו את אדמת פולין ועברו לגרמניה כדי לעלות לארץ- ישראל. הנסיעה התעכבה, והעלם בן ה19- הגיע למולדת בעיצומה של מלחמת-העצמאות, ביום 14.8.1948. כנהג לפי מקצועו האזרחי גויס מיד לצה"ל לשורות חטיבת הנגב. אשר הספיק ללחום חודשיים בלבד. בפתיחת מבצע "יואב" לפריצת הדרך לנגב תקפה חטיבת "הנגב" את מערך האויב בעיראק אל-מנשיה. ההתקפה לא עלתה יפה ובקרב זה נפל, ביום י"ג בתשרי תש"ט (16.10.1948). ביום י"ז בכסלו תש"י (8.12.1949) הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנחלת יצחק.  

דילוג לתוכן