fbpx
וינברגר, צבי

וינברגר, צבי


בן יעקב וגליקה. נולד ביום ג' בתשרי תרפ"ז (11.9.1926) בלודז' אשר בפולין. עם עליית הנאצים בגרמניה נשלח לארץ לבדו ומפני גילו הצעיר (גיל י"ג) היה נאלץ לפלס לעצמו את הדרך שילך בה כשהוא משתדל להתקיים בכוחות עצמו ללא עזרה כלשהי של מישהו. עקב זאת אף לא השלים את לימודיו. באותה תקופה נתייתם מהוריו, שניספו בידי הנאצים עם אחיותיו והוא נותר לבדו; רק אחיו היה אתו והוא קרובו היחיד בעולם. בתחילה היה חבר ב"מכבי" ולאחר מכן השתייך למשטרת הישובים היהודים ושירת כנוטר. צבי השתתף במלחמת הקוממיות; גם במערכת סיני היה לו חלק ולפני מלחמת ששת הימים התיצב לדגל אף כי לא קראו לו. הוא מילא את חובתו ברצון ועל הצד הטוב ביותר. חבריו ליחידה אהבו אותו והעריכו אותו והם הירבו לספר על יחסו הנאה לשאר חבריו לנשק והמפקדים ציינו אותו כנכון למלא פקודה בכל עת ובכל מצב ללא כל תלונה מצדו. אך ביום כ"ו בניסן תשכ"ט (14.4.1969) מת מהתקף לב. הניח אשה ושלושה ילדים . הובא למנוחת עולמים בבית הקברות הצבאי בקרית שאול.

כובד על ידי

דילוג לתוכן