fbpx
וימן, אפרים

וימן, אפרים


בן גניה ודב. נולד בט' באייר תר"ף (27.4.1920) בשדלץ שבפולין ועלה עם משפחתו לארץ-ישראל במאי 1924. בתל-אביב סיים את לימודיו התיכוניים בבית הספר למסחר "גאולה". בראשית שנת 1935, בעודו תלמיד בבית-הספר התיכון הצטרף ליחידת הנוער באירגון ה"הגנה" ועם פרוץ מאורעות תרצ"ו שירת בפלוגת איתות במחוז תל אביב וגם נשלח מטעם ה"הגנה" להגנת טירת שלום. בקיץ 1937, עם סיום לימודיו התיכוניים, נשלח לתפקיד קשר ושמירה על קודחי בארות הנפט במדבר יריחו ולאחר מכן לרמת הכובש. בשנת 1938 התגייס לגדוד נוטרי הרכבת ושירת בו כמפקח על האיתות בקו חדרה-חיפה. לאחר מכן שימש בתפקידי הדרכה ופיקוח על רשת האיתות הארצית של ה"הגנה". בשנים 1939-1941 שירת כסרג'נט נוטרים בעמק יזרעאל והיה אחראי לקיום הקשר במחוז זה. אפרים היה צעיר ברוך-כשרונות, נמרץ ונועז ועם זאת אוהב זמר ושיחת ידידים ובהם עודד ובידר את חבריו. בתחילת שנת 1941 החליט להתגייס לשירות בצבא הבריטי אך נקרא למלא שליחות מיוחדת: לפוצץ בטריפולי שבלבנון את בתי הזיקוק ששימשו את האויב באותם ימים של מלחמת העולם. לאחר תקופת האימונים יצא בכ"א באייר תש"א (18.5.1941) ליעד בקבוצת כ"ג צעירים נבחרים ב"הגנה" ב"ארי הים", סירת מוטור גדולה ומהירה. אך המשימה לא יצאה לפועל וגם גורל הצעירים לא נודע עד היום הזה. אפרים הניח הורים ושני אחים. לאחר מותו הוענק לו "אות ההתנדבות" של ה"הגנה". כ"ג יורדי הסירה הונצחו בערים שונות בארץ על יד קריאת רחובות על שמם; כן הוקמה אנדרטה לזכרם בבית-הקברות הצבאי שבהר הרצל, ירושלים. אפרים הונצח בספר "מגן בסתר" ובחוברת זיכרון שהוציאו נוטרי עמק יזרעאל בשם "לזכר חברינו". בתחקיר שנעשה בשנת 2017 נמצא שהונצח -BROOKWOOD1939 בברוקווד, בריטניה. ציון מיקום קבר  Addenda  Panel . גיל 21. דרגה Volunteer.  החלל הינו מקל"ן- חלל שמקום קבורתו לא נודע.

דילוג לתוכן