fbpx
וולקר, דב (בענעך)

וולקר, דב (בענעך)


בן מרים ושמואל, נולד ביום כ"ב בסיוון תרפ"ד (24.6.1924) בעיר יאסלו, פולין. הוריו היו עניים ובמאמצים רבים הקנו לו השכלה עממית. היה חבר בתנועת "הנוער הציוני" ושאף לעלות ארצה. בימי מלחמת-העולם השנייה שכל את הוריו בכבשני מחנה-המוות בלז'יץ שבפולין ונדד במחנות-הריכוז הנאציים. עם סיום המלחמה נגאל ממחנה לינץ שבאוסטריה על-ידי אנשי הבריגדה היהודית, ובטרם שבו אליו כוחותיו עלה ארצה בשנת 1945. בארץ עבד כצבע מכוניות. בשנת 1947, בפרוץ מלחמת-העצמאות, היה בין ראשוני המתגייסים ל"הגנה" ושירת בחטיבת "כרמלי". לחם בצפת, בנבי- יושע, במשמר הירדן ובנגב. היה חייל למופת ועודד את חבריו לקרב. דוב נפל בעת מבצע "חירם" לשחרור הגליל, ביום כ"ו בתשרי תש"ט (29.10.1948) בכביש תרשיחא-נהריה בעלותו על מוקש. הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנהריה.  

דילוג לתוכן