fbpx
וולף, חנן

וולף, חנן


בנם-יחידם של שושנה ואליהו, נולד ביום כ' בתמוז תרפ"ט (28.7.1929) בברלין, בירת גרמניה. עלה ארצה עם הוריו ב-26.9.1938. חנן החל ללמוד בגימנסיה "בן-יהודה" והמשיך את לימודיו בגימנסיה "שלווה". הוא סיים את הכיתה השישית ועמד בבחינות-הבגרות של לונדון. חנן המשיך את לימודיו בשיעורי-ערב ובו בזמן עבד בבית-חרושת למדי-מים. הוא הצטיין בעבודתו המקצועית והתכונן לנסוע לארצות-הברית על-מנת להשתלם במכונאות. חנן היה חבר בתנועת "הבונים" ובה קיבל את עיקר חינוכו הלאומי והציוני. הוא הצטרף ל"הגנה" ובמשך שתי שנותיו האחרונות היה חבר פעיל בה. עם פרוץ מלחמת-העצמאות שירת בסביבת תל-אביב במסגרת חטיבת "גבעתי". היה חייל מוכשר וצוין לטובה על-ידי מפקדיו. ביום א' בטבת תש"ח (14.12.1947) יצאה מפתח תקווה שיירה בת 7 מכוניות עם 48 אנשים כתגבורת לבן שמן. כדי להפתיע, נסעה השיירה לא בדרך הרגילה, אלא דרך מגדל צדק ובית נבאללה. השיירה הצליחה להתקדם למרות אש שנורתה עליה ממספר מקומות ותקלות שאירעו לכלי הרכב. בהגיעה למחנות הצבא בבית נבאללה נפתחה עליה אש כבדה על-ידי יחידה של הלגיון הערבי שהיתה במקום. בקרב זה נפל חנן. הוא הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנחלת יצחק. בשנת 1949 נולד להוריו בן שנקרא בשמו אורי-חנן.

כובד על ידי

דילוג לתוכן