fbpx
והב, אליאש

והב, אליאש


בן מרים וחיים, נולד בשנת 1928 בתל-אביב למשפחת עמלים. המצב החומרי הקשה במשפחה אילץ אותו להפסיק את לימודיו ולצאת לעבוד בעודו נער קטן. בהיותו בן 13 עזב את הבית והצטרף לחברת הנוער של "השומר הצעיר" בעין השופט ואחר-כך בעין שמר וכך מצא את דרך חייו בעבודה חקלאית בקיבוץ ובפלמ"ח. מראשית מלחמת-העצמאות השתתף בשמירה, בהגנה ובקרבות. היה הראשון בפלוגתו שהתנדב לשירות בחטיבת "הנגב", וביום הראשון למדינת ישראל, כשהצבא המצרי הסדיר כבר עבר את גבול ארצנו והתקדם לתוכה, השתתף בשיירה לכפר דרום הנצור ובקרב זה, ביום ו' באייר תש"ח (15.5.1948), נפל. הובא למנוחת- עולמים בבית-הקברות הצבאי בנחלת יצחק. זכרו הועלה בחוברת "עשרה שנפלו" בהוצאת קיבוץ הראל.

דילוג לתוכן