fbpx
הרציג, צבי-אריה

הרציג, צבי-אריה


בקיץ 1940, בתקופת מלחמת העולם השניה, התגייס לצבא הבריטי, והוצב לפלוגה 605 של חיל החפרים. הוא שירת עם יחידתו בצפון אפריקה, במרסה מטרוך; בנמל סולום ובטוברוק. במארס 1941 צורפה יחידתו לחיל המשלוח הקיסרי הבריטי, שנשלח ליוון על מנת לעצור את פלישת הגרמנים לארץ זו. בסוף אפריל לאחר שבוע של נסיגה לחוף קאלאמאטה נכנע חיל המשלוח לגרמנים וצבי אריה נפל בשבי. שלוש שנים עשה בשבי הגרמני וביום י"ט באייר תש"ד (12.5.1944) נפטר בבית החולים במחנה השבויים לנדסדורף שבגרמניה. הוא הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי הבריטי בקראקוב שבפולין. שמו הונצח ב"ספר ההתנדבות", ב"ספר השנה של העתונאים" וב"ספר יזכור" של מכון ז'בוטינסקי. ציון מיקום קיברו 2A.B.2. יחידהcPioneercCorpscדרגהcPrivate

דילוג לתוכן