fbpx
הכט, סוזיה (סוזי)

הכט, סוזיה (סוזי)


בן יפה ומשה, נולד ביום ח' בטבת תרצ"א (28.12.1930) בעיירה רדאוץ, מחוז בוקובינה, רומניה. סיים שש כיתות בבית-ספר עממי. ילדות מרה נפלה בחלקו. עם תחילת מלחמת-העולם השנייה ברחה המשפחה לרוסיה. בזמן הנסיעה נעלם האב ולא מצאוהו עוד. סוזי עבד כמסגר בתנאים קשים ופירנס בעבודתו את עצמו ואת האם. משמתה האם עבר את הגבול לרומניה, בשאפו להגיע משם לארץ. הוא מצא מקלט במוסד-ילדים בבוקרשט עד עלייתו במסגרת "עליית-הנוער" בשנת 1946 עם מעפילי האונייה "הגנה". סוזי חונך ברוח הדת ושמר על ערכי המסורת. בארץ התחנך במוסד של "אגודת-ישראל" בפתח תקווה והשתלם במלאכת המסגרות. היה נער עליז ושובב על אף כל מה שעבר עליו וחינוכו המחמיר. היה משמח בבדיחותיו את החברה כולה. כחבר נאמן מילא כמיטב יכולתו כל תפקיד שהוטל עליו. על אף היותו מתחת לגיל הגיוס התנדב בין הראשונים בדצמבר 1947 ל"הגנה" והועבר לפלוגה הדתית בחטיבת "אלכסנדרוני". השתתף בפעולות כפר סבא, יהודיה, קולה, רנתיה, קאקון, טנטורה, עין ע'זאל ועיראק אל-מנשיה. בעת מבצע "חורב", נערך מבצע "חיסול" נגד "כיס פלוג'ה" שבו היתה נצורה חטיבה מצרית. ההתקפה נערכה על אגפו המזרחי של ה"כיס", באזור עיראק אל-מנשיה. כוחות "אלכסנדרוני" פרצו לכפר מדרום והשתלטו על חלקו, אך ההסתערותם על התל שמצפון לכפר נהדפה. בינתיים התאוששו המצרים ותקפו נגד ואילצו את כוחותינו לסגת. חלק מהכוח נלכד בתוך הכפר. בקרב זה נפל, ביום כ"ו בכסלו תש"ט (28.12.1948) ונקבר בפלוג'ה. ביום י"ז בכסלו תש"י (8.12.1949) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנחלת יצחק.  

כובד על ידי

דילוג לתוכן