fbpx
הירש גדעון

הירש גדעון


בן חנן ופנינה. נולד ביום ב' בטבת תש"ז (25.12.1946) בפתח תקוה. החל ללמוד בבית ספר יסודי ברעננה וכיון שהמשפחה עקרה את מקום מגוריה לקרית גת כאשר מלאו לגדעון י"ב שנים המשיך ללמוד את הלימודים היסודיים וסיימם במקומו החדש. לאחר מכן עבר לבית הספר התיכון החקלאי בכפר סילבר וסיים את לימודיו התיכוניים בו. התעניין בספורט, השתתף בצעדות ויצא לסיורים בארץ, אשר אהבה לנופיה התעוררה בו. באותה תקופה והוא טייל הרבה באיזורי הארץ השונים אשר רגל אדם כמעט שלא דרכה בהם. בהיותו מעונין בפולקלור עמים הירבה לקרוא ספרים בעניין זה ולהאזין לתקליטים נדירים בנושא – ובמיוחד התעניין בחיי עמים אחרים (כגון: דרוזים וצרקסים) היושבים בישראל. גדעון אהב לעזור לנזקקים ולא חסך מאמץ וזמן כדי לסייע לשכנים ולידידים. מסירות נפלאה גילה גם למשפחתו והיה מרבה להביא מתנות – ובייחוד ספרים – לאמו. גויס לצה"ל במאי 1966 ולא עמדה בפניו שאלת החיל אשר אליו יפנה; הוא התנדב לחיל הצנחנים. אך עוד הוא באמצע שירותו הסדיר פרצה מלחמת ששת הימים ובקרב שנערך בירושלים על שחרורה, ביום השלישי לקרבות, הוא כ"ח באייר תשכ"ז (7.6.1967), נפל גדעון בשעת הובלת שבויים למוסיאון רוקפלר, כאשר אחת מפצצותיהם של הירדנים פגעה בו. הובא למנוחת עולמים בבית הקברות הצבאי שעל הר הרצל בירושלים. בספר "מאריות גברו" של מפקדת הצנחנים הובאו תולדותיו ופרשת קרבו האחרון.

כובד על ידי

דילוג לתוכן