fbpx
האן, פליקס

האן, פליקס


בן תאודור. נולד בשנת 1920 באוסטריה. בשנת 1939 עלה לארץ-ישראל והתגורר בתל-אביב. במלחמת העולם השנייה התגייס לצבא הבריטי והוצב לחיל החפרים. הוא שירת במצרים ובלוב, וביום ב' באדר א' תש"ג (7.2.1943), נפטר ממחלה. הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי הבריטי בטריפולי שבלוב. זכרו הונצח ב"ספר ההתנדבות", ב"ספר השנה של העתונאים" תש"ו ובספר "יזכור" של מכון ז'בוטינסקי. ציון מיקום קיברו 6A1 יחידהcPioneercCorpscדרגהcPioneer

דילוג לתוכן