fbpx
דישל, שמואל

דישל, שמואל


נולד בשנת תרס"ט (1909) בעיר קרמניץ שבפולין למשפחת עמלים. היה חבר "החלוץ" בעירו והצטרף לקיבוץ ההכשרה בקלוסובה. עם חלוצי העליה החמישית הגיע לארץ-ישראל והצטרף כחבר לקיבוץ יגור. עבד במחצבת עתלית והיה חבר ה"הגנה". ביום י"ט בניסן תרצ"א (6.4.1931), כאשר שב בעגלה עם חבריו מטיול-לילי, בהיותם סמוך לכניסה למשק, נורו עליהם יריות מן המארב. שמואל דישל וחברתו לפלוגה הינדה פישמן – נהרגו במקום. חמישה אחרים נפצעו, ביניהם יעקב זמיר, שמת מפצעיו. הרוצחים נמלטו, והשלטונות הבריטיים לא התאמצו להשיגם. הוא נטמן, יחד עם שני הקרבנות האחרים, בקבר אחים בבית הקברות הישן ביגור. אלפי אנשים השתתפו בהלוויה, אותה הובילה פלוגת רוכבי אופניים של "הפועל" ומשמר שוטרים בריטיים – רגליים, רוכבים ומכוניות. על המצבה גולפו שביולים טרופות בסערה, הנעות ברוח, נכפפות – אך אינן נשברות. שמו הונצח ב"ספר יגור"

דילוג לתוכן