fbpx
דוסטן, הרצל

דוסטן, הרצל


בן דויד ונזימה. נולד בשנת תש"ה (1945) בעיר שירז אשר בפרס. המשפחה עלתה לארץ בשנת 1962. הרצל למד מכונאות וכך התפרנס ועזר גם לבני משפחתו, אשר אהב, בהיות מצבם הכלכלי קשה. מטבעו נוח היה לבריות. לצה"ל גויס בדצמבר 1963 וכאשר בני המשפחה היו מודאגים על היות בנם בצבא מצא תמיד דרך להרגיע אותם ואמר להם כי מחובת כל נער מישראל לעמוד לעמו בעת צרה. בפרוץ מלחמת ששת הימים היה הרצל במסגרת המילואים, וביום הראשון לקרבותיה, הוא כ"ו באייר תשכ"ז (5.6.1967), נפל בקרב שנערך בשיך-עבדול-עזיז בהפגזה על שדה המוקשים מדרום למוצב. הובא למנוחת עולמים בבית הקברות הצבאי בקרית שאול

דילוג לתוכן