fbpx
דוכן, יוסף (“יוסי”)

דוכן, יוסף (“יוסי”)


בן משה וסעדה. נולד ביום כ"ב בשבט תש"ח (2.2.1948) בתימן. המשפחה עלתה לארץ בשנת 1949. בהגיע יוסף לגיל הלימודים התחיל לומד בבית הספר היסודי הדתי בתל מונד. השתייך לתנועת "הנוער העובד" והיה פעיל במועדונה של התנועה. טפסן היה לפי מקצועו. בפברואר 1966 גויס לצה"ל ועודנו בשירות סדיר פרצה מלחמת ששת הימים אשר בה השתתף. ביום ה' בשבט תשכ"ח (4.2.1968) נפל בשעת מילוי תפקידו כאשר היה בשמירה במוצב אחד ברמת הגולן. הובא למנוחת עולמים בבית הקברות בתל מונד.

כובד על ידי

דילוג לתוכן