fbpx
דויטש, פריץ

דויטש, פריץ


בן אטל ואויגן. נולד בשנת תרע"ו (1916). במלחמת העולם השנייה התגייס לצבא הבריטי ושירת בחיל התובלה, ביחידה 462. בשלהי אפריל 1943 יצאה מנמל אלכסנדריה שיירת אניות טעונות חיילים וציוד כדי לתגבר את כוחות בעלות הברית שעמדו לפלוש לאיטליה. יחידה 462 היתה על האניה "ארינפורה" ששטה בראש השיירה. ביום כ"ז בניסן תש"ג (1.5.1943) הופצצה השיירה על-ידי מפציצים גרמניים. ה"ארינפורה" נפגעה וטבעה כשעל סיפונה 140 מחיילי היחידה, ופריץ ביניהם. בבית-הקברות הצבאי שעל הר הרצל בירושלים, הוקמה לזכר הנעדרים אנדרטה דמויית אניה ולידה בריכת מים שבקרקעיתה חקוקים שמות הנופלים. החלל הינו מקל"ן- חלל שמקום קבורתו לא נודע

כובד על ידי

דילוג לתוכן