fbpx
דובקין, גדעון

דובקין, גדעון


בנם-בכורם של גסיה ויעקב, נולד ביום כ"ה בתמוז תרפ"ט (2.8.1929) בתל-אביב, למשפחה ציונית ותיקה מרוסיה. הוא למד בבית-הספר "תל-נורדוי" בתל-אביב ובבית-ספר תיכון ברמת גן, ושנה בבית-הספר הימי בחיפה. מגיל 13 היה חבר פלוגת הים של "הפועל". כחבר הגדנ"ע וה"הגנה" השתתף בפעולות רבות בהעברת מעפילים ונשק לחוף. התלהבותו ועבודתו המסורה בימאות היטו אותו מהלימודים הרגילים וכל חלומותיו היו להיות בעתיד מלח באונייה עברית. אולם משנדרש, עזב באופן זמני את הימאות והתגייס לפלמ"ח, בו שירת שנתיים. בסיסו היה בסג'רה. עם תום שירותו בפלמ"ח עלה על האונייה "קדמה", בה שירת כמלח ואף הספיק לעבור בה את חופי הים התיכון. עם שובו ממסע זה התוודה ש"אין נוף בעולם העולה על נופה של ארץ-ישראל". בפרוץ מלחמת-העצמאות התגייס מיד ושירת כקשר. מפקדיו, שעמדו על מידת אחריותו, הפקידו בידיו תפקידים חשובים של העברת ידיעות סודיות ודחופות, ובשליחות כזו, בחושו באופנוע למסור ידיעות למפקדה, נהרג ביום ד' בתמוז תש"ח (10.7.1948) בתל-אביב. גדעון הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנחלת יצחק. דפים לזכרו הופיעו בספר "מתוכנו יצאו" – לזכר תלמידי בית-הספר "תל-נורדוי" שנפלו במערכות ישראל, בהוצאת הורי הבנים ובית-הספר "תל-נורדוי", אייר תשכ"ה 1965

כובד על ידי

דילוג לתוכן