fbpx
דואק, אליהו

דואק, אליהו


בנם-בכורם של שרה ומשה, נולד ביום כ"ח באדר ב' תרפ"ז (1.4.1927) באלכסנדריה, מצרים. אליהו סיים את בית-הספר העממי והמשיך בבית-הספר התיכון בהצטיינות עד שנת 1943. באותה שנה ניסתה המשפחה לעלות לארץ-ישראל באופן בלתי- חוקי והוחזרה לכשהגיעה לגבול. אליהו, שהיה נתין בריטי, התגייס אז לצבא הבריטי ושימש כפקיד בנאפ"י (השקם) בקהיר. אחרי שחרורו החל לעבוד כמנהל-חשבונות בבית-מסחר גדול. הוריו וכל אחיו עלו לארץ בשנת 1946, הפעם באופן חוקי, והוא נשאר במצרים – נתינותו הבריטית מנעה ממנו "היתר" זה. בשנת 1947 העפיל לארץ בעזרת דרכון מזויף. בארץ עבד בעבודות שונות כדי לתמוך בהוריו. עם ראשית מלחמת-העצמאות התגייס לפלמ"ח ונשלח לנען. אליהו נפל ביום כ"ז בניסן תש"ח (6.5.1948) בשעת שמירה על בניין תחנת-השידור שליד נען. הוא קיבל פקודה לסגת, אך לא ציית לפקודה כי רצה לנקום נקמת קרובים וחברים שנפלו בקרב. נקבר בנען. ביום ב' בסיוון תש"י (18.5.1950) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנחלת יצחק.

דילוג לתוכן