fbpx
דהן, מאיר

דהן, מאיר


בן סעדה ואלברט-אברהם, נולד ביום ז' באדר ב' תרפ"ז (10.3.1927) בקזבלנקה שבמרוקו. משהגיעה אליו בשורת מלחמת- העצמאות עזב את בית הוריו ואת ארץ מכורתו והתנדב לצבא הגנה לישראל. מאיר צורף לגדוד בחטיבת "אלכסנדרוני" והשתתף בקרבות הדרום. בעת מבצע "חורב", נערך מבצע "חיסול" נגד "כיס פלוג'ה" שבו היתה נצורה חטיבה מצרית. ההתקפה נערכה על אגפו המזרחי של ה"כיס", באזור עיראק אל-מנשיה. כוחות "אלכסנדרוני" פרצו לכפר מדרום והשתלטו על חלקו, אך הסתערותם על התל שמצפון לכפר נהדפה. בינתיים התאוששו המצרים ותקפו נגד ואילצו את כוחותינו לסגת. חלק מהכוח נלכד בתוך הכפר. בקרב זה נפל ביום כ"ו בכסלו תש"ט (28.12.1948) תחילה נקבר בפלוג'ה ומאוחר יותר הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנחלת יצחק

דילוג לתוכן