fbpx
גרנדה, יעקב

גרנדה, יעקב


בן נעימה ואברהם, נולד בשנת 1944 בעירק. בהיותו בן 11 שנים עלה יעקב עם הוריו לארץ. משפחתו השתקעה בבאר-שבע, ושם הוא קיבל חינוך יסודי חלקי. בגיל צעיר יצא יעקב לעבודה, כדי לעזור בפרנסת המשפחה. באוגוסט 1962 התגייס יעקב לצה"ל, ושירת כנהג משאית ורכב כבד. הוא המשיך לשרת בתפקיד זה גם אחרי שהשתחרר מן השירות הסדיר, כחייל במילואים. יעקב השתתף במלחמת ששת הימים ובמלחמת יום-הכיפורים. לימים הוא התחתן ובנה ביתו בבאר-שבע. בדצמבר 1978 הועלה יעקב לדרגת רב"ט. הוא המשיך לשרת כנהג במילואים, גם כשנקרא להתגייס במלחמת שלום הגליל. הוא שירת בלבנון כשפרצה המלחמה, וחזר לשרת ביולי 1983. ביום ט' בסיוון תשמ"ג (25.7.1983), כשנסע בתפקיד במשאית סמוך לגדר הטובה בגבול לבנון, בא לקראתו טנק שקנה תותחו היה מכוון לרוחב הכביש. הקנה פגע במשאית ובתאונה נהרג יעקב. בן 39 שנים הוא היה במותו. הוא הובא למנוחות בבית-הקברות הצבאי בבאר-שבע. יעקב השאיר אחריו רעיה, ארבעה בנים, בת, שלוש אחיות ושני אחים. מפקד יחידתו כתב עליו במכתב תנחומים למשפחתו: "יעקב שירת ביחידתי שבע שנים כנהג, והיה אהוד על כל חיילי הגדוד. הוא ביצע כל המשימות שהוטלו עליו במסירות רבה. התנדב לבצע משימות וביצע כל המוטל עליו באופן הטוב ביותר"

דילוג לתוכן