fbpx
גרינולד, יצחק (בובי)

גרינולד, יצחק (בובי)


בן צפורה ומלכיאל (מראשי "המזרחי"), נכד הרב מנחם גרינואלד, נולד ביום ט"ו בשבט תרפ"ד (20.1.1924) בווינה, בירת אוסטריה. מילדותו היתה בו נטייה לשירה ובמשך שמונה שנים שר כסולן במקהלת בית-הכנסת בווינה. היה נער אמיץ-לב וגאה ביהדותו. רבות סופר על מעשי גבורתו בתקופת הרדיפות הנאציות: כיצד הציל ספר-תורה מבית-הכנסת שהוצת על-ידי הנאצים; כיצד תקף משגיח נאצי שהעביד בפרך את אביו, הצילו ממקום-העינויים ומצא דרך להעלותו ארצה, ועוד. ספר-התורה אשר הציל נמצא בבית-הכנסת בהר-ציון ליד קברו של המלך דויד. יצחק עלה ארצה בשנת 1938 במסגרת "עליית-הנוער". קיבל הכשרה חקלאית בשדה יעקב והיה לחקלאי טוב. עם פרוץ מלחמת-העולם השנייה ביקש להתגייס לצבא, אך לא נתקבל משום גילו הצעיר מדי. ולכן התגייס למשטרה אך משהגיע לגיל הגיוס התגייס לצי הבריטי. במשך תקופה מסוימת היה המלח היהודי היחידי בטוברוק. בזמן עגינת אונייתו בנמל עדן ריכז סביבו את הנוער היהודי המקומי. אחרי שחרורו מהצבא התיישב בירושלים, שם הקים נגריה. בשנת 1947 הצטרף לארגון הצבאי הלאומי והגיע לדרגת מפקד. עם פירוקו של הארגון גויס לצה"ל. יצחק נפל בהר-ציון ביום כ"ו באלול תש"ח (30.9.1948) ונקבר בשייח'-באדר א'. השאיר אחריו אישה. אחד המשלטים באזור ירושלים נקרא לזכרו באורח רשמי בשם "משלט יצחק גרינולד". ביום י"ז באלול תש"י (30.8.1950) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בהר- הרצל בירושלים.

דילוג לתוכן