fbpx
גרינבלט, משה (מושק)

גרינבלט, משה (מושק)


בן לאה וחיים, נולד בשנת תר"ץ (1930) בעיר אנטוורפן, בלגיה, בה חי ולמד עד גיל 18. עם פרוץ מלחמת-העצמאות הגיעו לארץ יהודים רבים במסגרת מתנדבי חוץ-לארץ (מח"ל) ומשה בקרבם. הוא גויס לגדוד 162 של מגיני ירושלים ובזמן הקצר ששירת בגדוד נתגלו בו תכונות של משמעת מופתית ואומץ-לב הראויים לשבח. ביום כ"ז בתשרי תש"ט (30.10.1948) נפל משה בקרב בעמדה דרומית בירושלים באזור ארנונה. הוא הובא לקבורה בבית- העלמין הארעי בשייח'-באדר וכעבור שנתיים הובא למנוחת- עולמים בבית-הקברות הצבאי בהר הרצל בירושלים. הניח אחות בבלגיה

כובד על ידי

דילוג לתוכן