fbpx
גרוס, דוב

גרוס, דוב


בן מלבין ומוריס, נולד בשנת 1921 בעיר קישוורדה, הונגריה. סיים שבע כיתות של בית-ספר עממי ויצא לעבודה כחייט. כשנגררה הונגריה אחרי גרמניה הנאצית, גויס לפלוגות העבודה של הצבא ההונגרי. משנשתחרר חזר לעבודתו, אך שוב לא יכול להסתגל לחיים בגלות. דוב העפיל לארץ לפני מלחמת-העצמאות, שולח לקפריסין, ובמחצית הראשונה של שנת 1948, בעיצומה של המלחמה, עלה ארצה והתגייס מיד לצבא לחטיבת "גבעתי". היה בין מגיני נגבה ושם נפל ביום ב' בתמוז תש"ח (9.7.1948). הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנגבה

דילוג לתוכן