fbpx
גרוסברג, חיים לוי

גרוסברג, חיים לוי


בן יהודית ומשה, נולד ביום ט"ו במנחם-אב תר"ף (30.7.1920) בירושלים למשפחה ירושלמית מושרשת בארץ. הוא למד בתלמוד- תורה ואחר-כך בבית-הספר תלמוד-תורה של "המזרחי". אחר-כך עזר לאביו בעבודתו בחנות. כמעט לא יצא מגבולות ירושלים שאהב אותה אהבה עזה. חיים-לוי היה חבר ה"הגנה" משנת 1946 והשתייך לחי"ם. עם החרפת המצב והמצור על עיר הקודש היה בין היוצאים למשמרות בגבולותיה ומחודש דצמבר 1947 שמר בשייח'- ג'ראח. בליל ט"ז בניסן תש"ח (25.4.1948), לאחר התקפת הפלמ"ח לכיבוש שייח'-ג'ראח שנכשלה בגלל התקפת-נגד קשה של האויב, התנדב להגיש עזרה לחבר פצוע, ובזוחלו אליו תחת מטר יריות נפגע מכדור ונהרג בו במקום. הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות בסנהדריה בירושלים. השאיר אחריו אישה ושתי בנות רכות.

דילוג לתוכן