fbpx
גרובר, אדוארד (אדק)

גרובר, אדוארד (אדק)


בן הלינה ודויד, נולד ביום ט"ז בסיוון תרפ"ה (8.6.1925) בעיר ז'שוב, ליד לבוב, פולין. בפרוץ מלחמת-העולם השנייה נכלא עם שאר היהודים בגיטו. חמק משם והצליח לעבור בהיחבא את כל תקופות האימים, כשהוא עובד על-פי רוב, במסווה פולני, אצל איכרים בכפרים שונים. מיד עם השחרור הצטרף לקבוצה של "הנוער הציוני" והעפיל לארץ, דרך קפריסין, עם אישתו וילדתו בשנת 1948. הוא השתכן בטבעון ועבד בעבודות שונות במרץ חלוצי. ילדתו מתה עליו. אחרי התגייסותו לצה"ל לחטיבת "כרמלי", התאמן בחיפה ובמחנה ג'למה ובחודש ספטמבר 1948 הועבר לגליל. אדוארד נפל בקרב ליד מנרה ביום כ' בתשרי תש"ט (23.10.1948) ונקבר במנרה. השאיר אישה, קלרה. ביום י"ט באב תש"י (2.8.1950) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בחיפה.

דילוג לתוכן