fbpx
גרבש, דן (“דמבו”)

גרבש, דן (“דמבו”)


בן חיים-מאיר וגינה. נולד ביום כ"ו באייר תרצ"ט (15.5.1939) בחיפה. בלמדו בבית-הספר היסודי התבלט בתפיסה מהירה וגם בחריצות ובשקידה, ואחרי סיימו את לימודיו בו נכנס לבית-הספר התיכון שבקרית-חיים אלא שלא למד בו בלתי אם שנה אחת. מילדותו אהב עץ ופרח ואהבה זו הביאתו לבית-הספר החקלאי על-שם כדורי, אשר עליו עבר בשנת 1954. נאמנותו למקצוע-החקלאות התבטאה גם בימי-חופשתו שעשה בביתו, כשהיה נותן ידו לכל העבודות במשק-העזר של הוריו. בשלוש שנות-לימודיו ב"כדורי" עוצבה דמותו ונתחשל אפיו. גויס לצה"ל בשנת 1957 ומאז התנדב לכל משימה קשה וביצע אותה מתוך אחריות וכל אשר הוטל עליו מילא ברצון. היה בחיל-הצנחנים, השתתף בקורס חובשים פלוגתיים וכן עבר קורס מ"כ. עליז ואוהב-חיים היה וחבריו לא רק שהיו מוקסמים מאישיותו הקורנת בעליצותה ומן הלבביות הרומנטית שנסך על סביבו, כי אם גם אהבוהו על ידידותו הכנה, נועם-הליכותיו ומזגו הטוב. נפל בשעת מילוי תפקידו ביום י"א בתמוז תשי"ט (17.7.1959) והובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בחיפה. ב"שלושים" לנפלו הופיעה בהוצאת "רעים" חוברת לזכרו ועל-שמו, שנערכה על-ידי חבריו בסיירת-הצנחנים. זכרו הועלה בספרו של אורי מילשטיין, "מלחמות הצנחנים".

דילוג לתוכן