fbpx
גראייר, משה

גראייר, משה


בן נח. נולד בשנת 1918 בפולין. בצעירותו היה פעיל בתנועת הנוער בית"ר. לאחר שעבד זמן מה בפלוגת הכשרה עלה לארץ-ישראל בשנת 1939, שבועות אחדים לפני פרוץ מלחמת העולם השניה. הוא התגייס מיד לפלוגת העבודה של בית"ר בראש פינה ושם גם הצטרף לשורות האצ"ל. בפלוגה עבד ביום עם שאר חבריו בטבק ובלילות שמר. בפלוגה התבלט כצעיר כבד-ראש ומסור לתפקידו, וכשתקן מטבעו לא הרבה לספר לחבריו על עצמו או להעלות לפניהם את בעיותיו. הוא התגבר יפה על תנאי ההיקלטות הקשים, לא התלונן וקיבל כל סבל באהבה. כחבר המחתרת גילה התעניינות מרובה והתמדה באימוני הנשק. בצד העבודה והאימונים יצא בקביעות לשמירה על המושבה. בתאריך ו' באדר ב' ת"ש, (16.03.1940), בעת החלפת משמרות, נפגע מפליטת כדור ונהרג במקום. הוא נטמן בבית הקברות בראש פינה ליד קברו של הרוג המלכות שלמה בן יוסף. זכרו הונצח בספר "זכרם נצח"

דילוג לתוכן