fbpx
גמבל, ג’ון-אלן

גמבל, ג’ון-אלן


נולד בשנת 1918 באנגליה. למד והתחנך בבית הספר ברונט שבמנספילד והיה ספורטאי מצטיין. הוא ייצג בכבוד את בית ספרו בענפי הקריקט והכדורגל והסב קורת רוח למנהליו ולמחנכיו. עם זאת הצטיין גם כשחיין וכצוללן. לאחר תום לימודיו החל לעסוק בהנהלת חשבונות, נשא אשה והקים בית ומשפחה בארץ מולדתו. כשפרצה מלחמת העולם השנייה התגייס לצבא הבריטי וצורף לחיל התותחנים. עד שנת 1943 שימש כמדריך בקורס תותחנים בדרום וילס ובאירלנד ואחר כך נשלח לצפון אפריקה ושירת במחנה השמיני. לאחר פלישת בעלות-הברית לאיטליה, השתתף בפעולות באזור פיזה ובהן גילה אומץ לב, קור-רוח ודבקות במטרה שעליהם הוענק לו אות ההצטיינות "עלי אשל". בתחילת שנת 1945 כשהועברה הבריגדה היהודית (החי"ל) לחזית באיטליה, התנדב החייל הבריטי-הנוצרי רב-סמל ג'ון-אלן לשורותיה וצורף לגדוד התותחנים שלה. הוא היה צנוע בהליכותיו, נוח לרצות וטוב-לב, וכל אלה חיבבוהו על חיילי החטיבה. כשהגיעה השעה לצאת לחזית שמח ג'ון בשמחת חיילי הבריגדה שניתנה להם האפשרות ללחום בנאצים. ביום ד' באייר תש"ה, 17.4.1945, בעת שהוביל את סוללת התותחים שלו לחזית, רכב ג'ון על אופנוע כדי לפקח על תנועתה. מכוניות השיירה שהוביל העלו ענני אבק ואלה סינוורוהו: הוא התנגש במשאית ונפצע פצעי מוות. הוא הובא למנוחות בבית הקברות הצבאי בעיר פורלי שבאיטליה. הקרן הקיימת לישראל נטעה על שמו עשרה עצים באחד מיערות הארץ. שמו מונצח בספר "הבריגדה היהודית". ציון מיקום קיברוcVI.C.23 יחידהcRoyalcArtillerycדרגהcWarrantcOfficercClasscIIcגיל 27

דילוג לתוכן