fbpx
ג’ייקובס (יעקובס), שלמה (סלון)

ג’ייקובס (יעקובס), שלמה (סלון)


בתקופת מלחמת העולם השניה, נענה שלמה לקריאת המוסדות הלאומיים והתגייס לצבא הבריטי, לחיל החפרים. עם יחידתו, פלוגה 602, שירת במקומות שונים ולבסוף נשלח למדבר המערבי. שלמה היה חייל טוב, מילא את המוטל עליו במסירות ובנאמנות וזכה להערכת מפקדיו שהעלוהו לדרגת סרג'נט (סמל). ביום כ"ה באב ת"ש (29.8.1940), נפל סרג'נט שלמה בקרב ליד טוברוק והובא לקבורה בבית הקברות הצבאי ליד אל-עלמיין. הניח אשה וששה ילדים. שמו מונצח ב"ספר ההתנדבות", בספר "כובשים ובונים", ב"ספר העתונאים" תש"ו, ובספר "יזכור" של מכון ז'בוטינסקי. ציון מיקום קיברוcXXVII.H.25 יחידהcPioneercCorpscדרגהcSerjeant

כובד על ידי

דילוג לתוכן