fbpx
גיאת, חיים

גיאת, חיים


בן חממה וישראל, נולד בשנת 1911 ברחוב היהודים של קהיר, בירת מצרים. חיים למד בבית-ספר עד עלייתו לארץ בשנת 1922 והוא בן 11 שנים. הוא התבגר בירושלים ולמד את מקצוע החשמלאות. היה איש עבודה, הקים משפחה והתגורר בשכונת גבעת שאול. היה ידוע כעובד הגון, מצניע לכת. עם פרוץ מלחמת- העצמאות היה בין המתנדבים להגנת ירושלים. באותו זמן הוצע לו לעבור לתל-אביב ולקבל שם עבודה, אך הוא סירב לעזוב את העיר הנצורה. כשהוצב לשמירה, בחר בתפקידים המסוכנים ביותר ושמר בעמדות הקדמיות ובמחסומים בגבעת שאול. ביום כ"ב בניסן תש"ח (1.5.1948), בעומדו על משמרתו ליד המחסום בכביש בית-היתומים "דיסקין", נפגע מרסיס פגז ונפל. נקבר בסנהדריה בירושלים. הניח אחריו אישה וארבעה ילדים. ביום ט"ז במרחשוון תשי"ב (15.11.1951) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בהר-הרצל בירושלים.

כובד על ידי

דילוג לתוכן