fbpx
גור-אריה, חיים (חיימקה)

גור-אריה, חיים (חיימקה)


בן שרה ומאיר, נולד בשנת 1923 בירושלים ולמד בגימנסיה העברית "רחביה". הוא אהב מוסיקה, שקד על השתלמותו בה, אך התעניין גם בתעופה אזרחית. חיים הצטרף ל"הגנה" עוד בהיותו תלמיד בגימנסיה ויצא לשנת-שירות כנוטר בשדות- התעופה של הצבא הבריטי. בתקופת מלחמת-העולם השנייה גויס לשירות-קרקע בחיל-האוויר הבריטי ושירת בו עד שנת 1946. חיים השתתף בקורסים שונים של ה"הגנה" ובחורף שנת תש"ח שירת בהגנת ירושלים והיה בין האחראים לביטחון בחצר המוסדות הלאומיים ובסוכנות היהודית. ביום ל' באדר א' תש"ח (11.3.1948), כאשר מחבל ערבי החנה מכונית טעונה חומרי-נפץ בחצר המוסדות – עורר הדבר את חשדו. הוא ישב אל ההגה והחל להסיע את המכונית ממקומה, ומשעברה מטרים ספורים אירעה ההתפוצצות והוא נספה. נקבר בסנהדריה בירושלים. ביום ט' במרחשוון תשי"ב (8.11.1951) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בהר- הרצל בירושלים.  

כובד על ידי

דילוג לתוכן