fbpx
גורודיסקי, עוזר

גורודיסקי, עוזר


בן רחל וברוך, נולד בשנת 1907 בעיר נובוגרודק, פולין, בבית ציוני ושומר מסורת. הוא למד בבית-הספר העממי העברי "תרבות" בעירו וקיבל חינוך דתי בביתו. לאחר שנתייתם מאביו הפסיק את לימודיו, למד את מלאכת התפרות והתחיל לפרנס את המשפחה בעבודתו. בגיל צעיר החל להתעניין בבעיות הציונות והסוציאליזם, פעל בהתמסרות להפצת הרעיון הציוני ויצא להכשרה קיבוצית. עם שובו מן ההכשרה התמסר בכל מרצו הרב להדרכה בתנועת-נוער ואירגן בעירו את "החלוץ הצעיר". לאחר זמן-מה נשלח לפעולה בסביבות ביאליסטוק, שם עבד במזכירות הגוש ובמועצת "החלוץ הצעיר" במשך שנים אחדות. בשנת 1931 עלה ארצה ועבד בקיבוץ בבאר יעקב. לאחר זמן מועט נתפרק הקיבוץ והוא התחיל לעבוד כפועל-בניין בתל-אביב, אחר-כך עבר לרחובות ושם עבד כשומר בחברת "פרדס" עד פרוץ מלחמת-העולם השנייה. בהתחלת המלחמה עבר לירושלים (לאחר חיסול המפעל שבו עבד ברחובות) ועבד בעבודות שונות (ביניהן ב"סולל בונה") ובשמירה. עוזר התגייס לצבא הבריטי, ושירת בו חמש שנים. לאחר שחרורו מן הצבא עבד בבית-החרושת לביסקוויטים של פרומין בירושלים והיה חבר בוועד העובדים. עם פרוץ מלחמת-העצמאות התגייס לצבא ומילא את תפקידיו במסירות ובאחריות. הוא עמד להשתחרר מן הצבא בגלל גילו הגבוה ומצבו המשפחתי (אישה ושני ילדים), אך ביום ב' בתשרי תש"ט (5.10.1948) נפל בשעת מילוי תפקידו בעמדה שבמלון "פאסט" בירושלים. נקבר בשייח'-באדר א'. ביום י"ז באלול תש"י (30.8.1950) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בהר- הרצל בירושלים.  

דילוג לתוכן