fbpx
גומל, אליעזר (“ליזר”)

גומל, אליעזר (“ליזר”)


בן מאיר וחנה. נולד ביום ל' בסיון תש"ח (7.7.1948) בתל אביב. בהגיעו לגיל הלימודים למד בבית הספר יסודי בשיכון דן. ב"הכפר הירוק" היה משתתף בפעולות התרבות. את לימודיו התיכוניים סיים בבית הספר החקלאי על שם חנה מייזל בנהלל. לשם העבירוהו הוריו ושם מצא אליעזר את עצמו. הוא אמנם סבל בהיותו רחוק מביתו והסבל הזה עורר בו את הרצון לעשות את זולתו למאושר. הוא האמין כי אם אין רצון לעזור לזולת ולשתף איתו פעולה אין חברה יכולה להתקיים. באחת משיחותיו אמר לחברו: "האנשים היו יכולים להיות כל כך מאושרים לו היו יכולים להבין איש את רעהו. אך משום מה אין הם מבינים זה את זה". הוא היה קיצוני בדרישותיו כלפי עצמו וכלפי החברה הסובבת אותו בבית הספר ובפנימייה. לשיא פעילותו הגיע בשנה השלישית להיותו בבית הספר, כשנבחר לראש מועצת התלמידים; אז השקיע את מירב כוחו בשיפור רעיונות שונים בחיי החברה של התלמידים. גם בשטחים אחרים לא נכשל. בעבודה היה תמיד בעל מרץ ובשטח הפלחה השתלם והיה עובד ללא ליאות שעות על גבי שעות. אמנם בלימודים לא היה מן המצטיינים, כפי שאמו היתה אומרת: "הוא היה חושב על אחרים לפני שחשב על עצמו". באוגוסט 1966 גויס לצה"ל. הישגיו באימונים היו רגילים אך רצונו העז, התלהבותו לכל והתמדתו בכל הבליטו אותו משאר חבריו ואיפשרו לו להגיע לסיירת. הוא היה יעיל ומסור לשירות, טוב לב ומוכן לעזור לחבריו, אך ביום י"ט בניסן תשכ"ח (17.4.1968), בהיותו בפעילות מבצעית, הוא נפל בשעת מילוי תפקידו, הדבר היה בגיזרת עמק בית שאן בסביבות בית יוסף-ירדנה. הובא למנוחת עולמים בבית הקברות הצבאי בקרית שאול. תלמידי מחזורו הוציאו חוברת לזכרו בבית הספר החקלאי התיכון שבנהלל.

דילוג לתוכן