fbpx
גולמן, יעקב

גולמן, יעקב


בן שרה וצמח. נולד בי"ד בכסלו תרע"ז (9.12.1916) בוורשה שבפולין למשפחה יהודית חדורה רוח ציונית לאומית. הוא למד בבית הספר היסודי והתיכון "תרבות" שבוורשה, ולאחר שנבחן וקיבל תעודת בגרות התגייס לצבא הפולני וסיים בדרגת סמל. בשנת 1938 השתחרר, ובחודש ינואר 1939 עלה לארץ ישראל באניית המעפילים "פאריטה". בחודש דצמבר 1940 התגייס קובה (כינויו בפי חבריו) לצבא הבריטי וצורף ליחידת התובלה 462, שהשתתפה במלחמה במדבר המערבי. בc28.4.1943- הפליג יחד עם כשלוש מאות חיילי יחידתו ועם חיילי יחידות אחרות על סיפון האנייה "ארינפורה" מנמל אלכסנדריה. יעד ההפלגה היה מלטה, והמטרה היתה לעזור לבעלות-הברית בפלישה לסיציליה. בכ"ז בניסן תש"ג (1.5.1943) בשעות אחר הצהריים, התקיף להק מטוסים גרמני את שיירת האניות שה"ארינפורה" היתה בראשה. האנייה ספגה שתי פגיעות ישירות ותוך דקות החלה לשקוע במצולות הים. יחד עם האנייה הטובעת טבעו גם מאה וארבעים מחיילי היחידה 462. יעקב היה ביניהם. בבית הקברות הצבאי שעל הר הרצל בירושלים הוקמה לזכר הנעדרים אנדרטה דמויית אניה ולידה בריכת מים שבקרקעיתה חקוקים שמות הנופלים. החלל הינו מקל"ן- חלל שמקום קבורתו לא נודע

דילוג לתוכן