fbpx
גולדשטיין, אריה

גולדשטיין, אריה


בן יוסף ובתיה. נולד ביום י' בסיון תרפ"ח (29.5.1928) ביאסי שברומניה. סיים את לימודיו בבית-ספר יסודי ותיכון וגם למד בבית-ספר מקצועי. הצטרף לתנועת "השומר-הצעיר" בהיותו בן י"ב והשתתף בפעולותיה במחתרת. בשנת 1944 היה לאחד החברים הפעילים ב"קן" שביאסי, הגדול שב"קני" רומניה, והיה ממניחי-היסוד בקיבוץ זיקים אחרי עלותו לארץ בשנת 1946. עבר את הכשרתו בקיבוץ שמיר. נטה לציור ולבימוי. היה מדריך גרעין בקיבוץ זיקים, אשר אליו השתייך. מאז בואו לארץ גילה התעניינות בשטח הבטחון והתנדב לתפקידים בטחוניים. כל פעולותיו אלו לא האפילו על השטחים האחרים שבהם היה מעורה, כגון חיי-התרבות בקיבוץ, וזמן מועט לפני נפלו מילא תפקיד משקי בריכוז-ענף. התגייס לצה"ל בדצמבר 1949. גם לאחר שחרורו מצה"ל לא הזניח את פעילותו להגנת-המשק, אשר בה עסק בהתמדה ובמסירות עד יומו האחרון. נפל בשעת מילוי תפקידו ביום י"א בתמוז תשי"ג (24.6.1953) והובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות בקיבוצו. הניח אשה וילד. קיבוץ זיקים הוציא חוברת על-שמו ולזכרו.

דילוג לתוכן